Vill du veta vad ditt projekt kostar?
Kontakta oss gärna så lyssnar vi på dina idéer och önskemål.

Crevia Bygg erbjuder alltid fri offert och gratis kostnadsförslag på åtgärd, men framför allt är vi intresserade av att föra en dialog med dig för att tillsammans komma fram till den lösning som passar er bäst.

1. Vi kan lämna fast pris med start och slutdatum för arbetet. Tillkommer mer arbete eller ändringar under projektets gång tar vi en gemensam diskussion om vilka valmöjligheter du har som kund.

2. Du kan välja löpande pris. Löpande kan i vissa fall vara enda alternativet som t ex vid stora och svårbedömda rotarbeten.

3. Ett tredje alternativ kan vara löpande pris med takpris med start och slutdatum.

Vi använder oss uteslutande av svenskt virke, och alla våra material är typgodkända för ändamålet och kvalitetsmärkta. Våra leverantörer är marknadsledande inom byggnadstekniskt material.

Crevia Bygg lämnar alltid garanti enligt Konsumentverket på alla arbeten, stora som små. Oavsett arbetets storlek skall du som kund känna dig trygg med oss.

Det är vår förhoppning att du ska vara mer än nöjd med resultatet av vårt arbete! Välkommen att ta en första personlig kontakt med Johan Vedin på telefon 073-679 81 18 eller via e-post: johan@crevia.se