Vårt fantastiska hus på en ö i Mönsteråsviken

Det fanns en gång en liten röd stuga, byggd 1950 av far/svärfar/morfar Ivar. Stugan var i stort behov av renovering. Efter ett par års funderingar och diskussioner togs det känslomässiga svåra beslutet att riva stugan och bygga ett helt nytt hus på 70 m2.

Baserat på nutida behov och önskemål i familjen designade/ritade vi ett modernt hus. Invändigt högt i tak och vitmålad panel, utvändig liggande fasad bestruken och järnvitriol, stora aluminiumbeklädda fönsterpartier och ett falsat plåttak.

Detta med hjälp av CREVIA och en snickare som är:

–          A nsvarsfull

–          P  ålitlig

–          L  ogistiker

–          E  rfaren

–          H  antverkskunnig

–          O  rdningsam

–          L  ugn

–          M  ästerlig

–          E  ffektiv

–          N  ogrann

Det är du Johan och vi kunde lita på dig!

Familjerna Nilsson & Lindster