En av kursdeltagarna, Anita, har inspirerat oss andra till att göra ljuskronor! Så här fin blev hennes ljuskrona. Nu tänker vi att det kanske finns fler som vill prova.

Det finns olika trådar och andra material som kan inspirera till div trådslöjd!