Mina utbildningar & erfarenheter

Ulrica Vedin -crevia design
 • Arbetsterapeut, 1997
 • Antistresscoach mot skapande aktiviteter, 2011
 • Acceptance and Commitment Therapy (ACT) för arbetsterapeuter & sjukgymnaster, 2015
 • Vedic Art lärare, 2015
 • Motiverande samtal (MI) 2016
 • Basal Kroppskännedom (BK) 2016
 • Medicinsk yoga 2016
 • Mindfulness instruktör 2018
 • Påbyggnadsutbildning inom mindfulness- ångest och depression 2020
 • Konstterapeut (pågår)

Beskrivning av mina erfarenheter

Jag har mycket kunskap och många utbildningar som är av stor betydelse för att kunna möta, förstå och hjälpa människor i deras vardag – MEN att möta människor med värme, tillit och respekt och med ett äkta genuint intresse och engagemang är det viktigaste i mitt möte med dig.

Genom åren har jag mött och hjälpt många med svårigheter att få ihop sin vardag och hitta meningsfullhet. Dessa möten har berikat mitt liv och jag känner en sån ödmjukhet och tacksamhet att jag fått vara en del i deras process mot ett mer rikt och värdefullt liv!

Jag har varit arbetsterapeut sedan 1997. Att coacha är en stor del av mitt arbetet som arbetsterapeut. I mötet med människor ligger fokus på det som är meningsfullt i livet och på det som fungerar. Jag hjälper till att synliggöra personens styrkor och möjligheter. Jag arbetar även med att hjälpa personer att hitta lagom/aktivitetsbalans, en balans mellan att vara aktiv och att vila. Jag ger stöd och uppmuntran för att människor ska kunna utföra meningsfulla aktiviteter och kunna agera i riktning mot sin värdegrund.

Under min utbildning till antistresscoach mot skapande aktiviteter blev det ännu tydligare för mig att kreativitet och hälsa hör ihop. Jag fick själva prova på qi-gong, basal kroppskännedom, mindfulness, och lära mig mer om stresstillstånd samt om lugn och ro hormonet oxytocin. Här kom jag också i kontakt med en för mig tilltalande modell som heter Lösningsfokus. Den lösningsfokuserade modellen utvecklades ursprungligen av Steve de Shazer och Insoo Kim Berg. Det lösningsfokuserade arbetssättet har teoretiska kopplingar till KASAM (Känsla Av SAMmanhang som är en teori som Aaron Antonovsky har skapat. Den bygger på att fokusera på friskfaktorer (salutogena) och att söka efter det som fungerar i olika sammanhang. Man talar om tre grundläggande begrepp: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet Lösningsfokus uppmuntrar till nyfikenhet på vad som gör att det fungerar bra, vilka resurser och möjligheter som finns. I ett lösningsfokuserat samtal uppmärksammar man personens egna styrkor och möjligheter att hitta lösningar i sina egna liv. Modellen uppmuntrar oss att göra mer av det som fungerar i vårt liv och annars göra annorlunda! Denna inställning ger hoppfullhet, entusiasm, glädje, handlingskraft vilket i sin tur leder till ökad kreativ förmåga och livslust.

2015 fick jag möjligheter att gå en utbildning i ACT (Acceptance and Commitment Therapy) för arbetsterapeuter och sjukgymnaster. ACT grundades av Steve Hayes och är en utveckling av Kognitiv Beteende Terapi (KBT) som uppmärksammats i Sverige sedan drygt 10 år. ACT är en beteendeterapeutisk modell som syftar till att hjälpa människor hitta ett förhållningssätt till tankar och känslor för att kunna skapa ett rikt och värdefullt liv. Inom ACT arbetar man med acceptans och mindfulness processer för att inte behöva reagera impulsivt på det vi känner och tänker utan istället kunna agera utifrån vad situationen kräver, vad som är bra för oss. Det kan vara lätt att fastna i grubbleri, känslor och upplevelser.
ACTs sex kärnprocesser är:

 • Värdegrund; det som är riktigt viktigt för just dig.
 • Mindfulness; att kunna uppleva den inre och yttre verkligheten som den är just nu.
 • Acceptans; kunna uppleva obehag när det resulterar i att du kan göra det som är viktigt för dig
 • Defusion; Dina tankar påverkar ditt beteende, men de är inte ditt beteende
 • Själv som kontext; Ett perspektiv som ger dig ökad flexibilitet
 • Ändamåls-enligt handlande; Att göra det som krävs för att börja leva det liv du vill, allt utifrån din egen takt

I januari 2015 året efter att jag gick min första Vedic art kurs kunde jag inte låta bli att utbilda mig till Vedic Art lärare. Vedic Art är en konstnärsutbildning som är en mix av den traditionella läran och den vediska läran. Metoden grundades av Curt Källman 1987och bygger på de 17 Vediska principerna som han fick av den kände Yogin Maharishi Mahesh, grundaren till TM Transcendental Meditation . Vedic Art kommer från begreppet Veda som betyder kunskap, kunskap om konst eller skapande. Du får möjligheter att finna dig själv, hitta din egen rytm och inneboende kraft. Vedic Art är en metod att komma i kontakt med din inre skaparkraft, att utveckla dig själv och ditt skapande utan prestationskrav.

Alla kan måla! Alla kan skapa! Vi har alla den kunskap som behövs inom oss! Vi behöver bara locka fram den!
Skapandet sker utifrån dina egna resurser där inget är rätt eller fel. Du skapar i din egen takt utan att bli värderad eller bedömd. Fokus ligger på processen och flödet mer än på själva resultatet.

“Konst och liv är så intimt förknippade att det går knappast att skilja åt. Det heter ju konsten att leva.” Curt Källman
Jag ser mig själv som Inspiratör och livskonstnär. Jag har alltid älskat att skapa. Jag har svårt att begränsa mig då jag tycker att många skapande aktiviteter är ljuvliga. Men att måla är för mig en så självklar del i livet speciellt sedan jag själv fick en utmattning 2013. Att få bli uppslukad av alla färger, att ge utlopp för ”alla mina känslor”, hitta mitt sanna jag, att vara närvarande med mig själv, att känna inre frid och lugn samtidigt som livsenergin återkommer i kropp & själv. Att måla är självläkning! Med hjälp av kreativiteten kan du hitta dina dolda inre resurser och nå de mål du har i livet.

I dagens samhälle är kraven många och det är lätt att stressen blir för stor och att du tappar kontrollen över ditt liv. När orden inte räcker till kan färgen som appliceras på målarduken hjälpa dig att ge uttryck för det du känner och upplever i livet. Att måla kan ge nya insikter om dig själv och vara en möjlighet till din personliga utveckling. Du får kontakt med ditt inre, ditt sanna jag. Det kan hjälpa dig att se vad som är viktigt i just ditt liv och bidra till att du hittar nya lösningar i vardagen. Att måla kan hjälpa dig att vara mer närvarande i nuet och nå känslan av flow där du får den inre ro och återhämtning som du så väl behöver.

Under året 2016 utbildade jag mig i Motiverande samtal (MI) vilket bidrar till ännu ett redskap att hjälpa människor att fokusera på det som är viktigt och meningsfullt i deras liv och inte fastna i det som är dåligt. Att kunna ta vara på sina erfarenheter och att använda sina styrkor för att ta sig mot det som är av värde i livet.

2016 gick jag även en utbildning i Basal kroppskännedom (BK) som är en behandlingsmetod där man arbetar med både kroppsliga och själsliga aspekter. Syftet med behandlingen är att upptäcka, förstå och stärka egna inneboende resurser. På så sätt skapas successivt egna möjligheter att påverka sin hälsa, öka sin kreativitet och göra egna val i livet.

2016 gick jag ännu en fantastisk utbildning, Medicinsk yoga för arbetsterapeuter. Har själv använt mig av medicinsk yoga i för att komma till rätta med aktivitetsbalans, smärtor i axlar och nacke samt sömnstörningar under många år. Jag använder mig av yoga övningarna regelbundet flera gånger om dagen. Detta har blivit ett levnadssätt som jag inte vill vara utan. Yogaövningar som utförs långsamt och kontrollerat är utformat för att öka fysisk flexibilitet, skapa mental avslappning och ge insikt. Andningen spelar en fundamental roll i yoga. Enligt yogisk filosofi har andningen en vital kraft, sk prana. Andningen är en omedveten funktion för de flesta människor, och den kan lätt medvetandegöras genom olika andningstekniker som påverkar hälsa och välbefinnande. Andningen speglar våra känslor så att vi t e x andas snabbt när vi är stressade och långsamt när vi är i ro. Därför kan en medveten ändring av andningen direkt påverka direkt hur vi mår och skapa fysisk, emotionell och mental harmoni i oss. Att göra yoga påverkar kroppen och dess inre organ på många olika sätt. Yoga skapar flexibilitet, uthållighet, påverkar matsmältningen, hormonbalansen, stärker nervsystemet, balanserar vänster och höger hjärnhalva och förbättrar sömnen – bara för att nämna några. Yoga är i sin ursprungliga form en andlig disciplin för att skapa fullständig balans och medvetenhet i människan. Samtidigt är yoga en mätbart djupverkande form av rehabiliterande terapi, både fysiskt, mentalt och emotionellt. Att skapa balans handlar om att lyssna inåt, efter vad du behöver och mår bra av. Att äta nyttigt, dricka vatten, få i dig tillskott, röra på dig, balansera arbete/fritid, umgås – och sova gott t.ex. Medicinsk Yoga handlar om att göra dig medveten om dessa grundläggande behov.

2018 utbildade jag mig till Mindfulness Instruktör genom Mindfulnesscentrum i Göteborg.  Mindfulness är ett förhållningssätt som utvecklar uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla. Att vara mindful handlar om att vara fullt medveten om vad som sker i nuet utan filter och utan att bedöma det som sker.  Oavsett livssituation och oavsett om du är kroniskt sjuk eller inte kan du med träning minska din stress och ditt lidande samt öka sin livskvalitet.  Det handlar om att göra de resurser som du redan har medvetna för att sedan utveckla dem. Med enkla övningar lär du dig att bli alltmer mindful (medveten) och därigenom göra klokare val och bättre klara av pressen i privat- och yrkesliv. Med träning lär du dig att minska din stress, bli mer uppmärksam och att fokusera på det som är väsentligt. Mindfulness hjälper också den som tränar att sova bättre. Att bättre hantera förändringar är en annan positiv effekt.

Jag har många års egen erfarenhet av att träna mindfulness och mindfulness är ett sätt att leva. Det är en naturlig del av mitt liv som jag inte vill vara utan. För mig är mindfulness ett sätt att leva! Allt blir lite tydligare! Vad jag tänker, känner och vad som är värdefullt för mig! När tempot i mina rörelser blir långsammare så lugnar sig sinnet vilket gör att jag får en chans att upptäcka det viktiga här och nu. Jag blir medveten om vad som är viktigt i mitt liv och kan lättare välja att handla utifrån min värdegrund. Att lägga fokus och energi på rätt saker. Att ge mig själv en paus, att stanna upp och tänka efter före så att jag inte styrs av autopiloten. Att tankar är tankar och att jag är mer än så….. Jag får möjligheter att öva på att inte döma och värdera vilket påverkar mitt sätt att vara! Att lättare kunna acceptera det som är i stunden och att släppa taget! Jag lyssnar in min kropp och litar på den! Jag stannar upp i stunden och tar mer hänsyn till mig själv. Är snällare mot mig själv och därmed är jag lite goare mot min omgivning också. Jag blir mindre stressad, orolig och arg. Jag njuter mer av stunden och livet. Jag är mer närvarande med mina barn! Jag sover bättre eller åtminstone blir jag inte lika stressad över att jag inte sover. Jag har tagit över kontrollen!

Hösten 2020 gick jag en påbyggnadsutbildning inom mindfulness- ångest och depression. Denna utbildning gav mig möjlighet att lära dig mer om mindfulness vid psykisk ohälsa.

Har påbörjat en utbildning till konstterapeut. Konstterapi innebär att man tar färger, former och konsten till hjälp för att aktivera de hälsofrämjande och självläkande krafter som finns inom varje människa. Konstterapi är ett terapeutiskt tillvägagångssätt som fokuserar på hälsa och välbefinnande genom konstens uttryck.

Det vore en ära att få möjligheten att hjälpa dig i din förändringsprocess – 
i riktning mot det som är viktigt och värdefullt för dig!

Varukorg