Om mindfulness

Mindfulness

Mindfulness eller medveten närvaro är en fin metod som hjälper dig att bli mer medveten om ögonblicket
– Här & Nu.

Metoden går ut på att du stannar upp och lägger märke till det du upplever i stunden. Det kan vara ditt andetag, dina tankar, känslor eller sinnesintryck. Mindfulness ger dig effektiva och konkreta redskap för mental träning och stresshantering.

För mig är mindfulness ett sätt att leva. I mindfulness uppmärksammar vi det som sker i stunden utan att värdera eller sträva någonstans. När vi stannar upp och riktar vår uppmärksamhet inåt kan det hjälpa oss att bli medveten om saker som vi annars skulle ha missat.  Mindfulness kan hjälpa dig att få distans till dina tankar och i stället rikta fokus på nuet och det du vill göra. Det som är viktigt för dig i ditt liv!

Forskning

Det finns mycket forskning om mindfulness och dess effekter bland annat genom mätningar av förändringar i hjärnan. Man kan vid regelbunden träning av mindfulness se en förskjutning av aktiviteten från höger till vänster hemisfär, vilket leder till ökade positiva känslor. Celltätheten ökar i hippocampus (som bland annat styr minne och inlärning) vilket leder till bland annat ökat arbetsminne. Celltätheten minskar i amygdala (aktiv vid oro, ångest och stress ) vilket leder till ökad motståndskraft mot stress, oro, ångest och rädslor. Här kan du läsa mer om forskning: https://www.mindfulnesscenter.se/mindfulness-forskning/

Bästa sättet att förstå vad mindfulness är – ÄR att själv prova!

Att träna hjärnan är ingen “quick fix” men med regelbunden övning går det att träna upp sin förmåga till medveten närvaro.

Du kan se det som att du går till gymmet med din hjärna för att träna upp din uppmärksamhetsmuskel.

I huvudsak tränar vi på medvetenhet, koncentration och medkänsla.

Mindfulness

Varför ska man träna mindfulness?

Själv började jag öva mindfulness i och med att jag blev utmattad 2012. Jag hade ständigt ett stresspåslag, sov inte och hade mycket smärta i framför allt axlar och armar. Jag minns min första övning som jag fick när jag gick en smärtskola. Att stanna upp och observera 5 ANDETAG. Det kan låta så banalt men det är den övning som jag än idag har mest nytta av och som hjälper mig dagligen att komma in i mitt lugn och ro system.

För mig är mindfulness ett sätt att leva! Allt blir lite tydligare! Vad jag tänker, känner och vad som är värdefullt för mig! När tempot i mina rörelser blir långsammare så lugnar sig sinnet vilket gör att jag får en chans att upptäcka det viktiga här och nu. Jag blir medveten om vad som är viktigt i mitt liv och kan lättare välja att handla utifrån min värdegrund. Att lägga fokus och energi på rätt saker. Att ge mig själv en paus, att stanna upp och tänka efter före så att jag inte styrs av autopiloten. Att tankar är tankar och att jag är mer än så….. Jag får möjligheter att öva på att inte döma och värdera vilket påverkar mitt sätt att vara! Att lättare kunna acceptera det som är i stunden och att släppa taget! Jag lyssnar in min kropp och litar på den! Jag stannar upp i stunden och tar mer hänsyn till mig själv. Är snällare mot mig själv och därmed är jag lite goare mot min omgivning också. Jag blir mindre stressad, orolig och arg. Jag njuter mer av stunden och livet. Jag är mer närvarande med mina nära och kära! 

Eftersom mindfulness är en hjälpsam metod för mig så valde jag att 2018 utbilda mig inom Mindfulnesscenter till Mindfulness instruktör och 2020 gick jag en påbyggnadsutbildning inom mindfulness- ångest och depression. Genom mina mindfulnesskurser vill jag hjälpa fler människor att hantera stress, smärta och utmattning och att hitta en mer balanserad vardag med mer närvaro, glädje, kreativitet, harmoni & fokus på det som är viktigt i livet.

Varukorg