Vedic Art

Jag är sedIMG_2932an Januari 2015 utbildad Vedic Art lärare och kommer att anordna grundkurser. Hör gärna av dig om du är intresserad av att gå en kurs  :) Är just nu på planeringsstadium för dessa kurser! Kurserna kommer att hållas i min ateljé i Läckeby, 1,5 mil norr om Kalmar.

Vedic Art
Vedic Art är en konstnärsutbildning som är en mix av den traditionella läran och den vediska läran. En medvetande utveckling genom konsten. Vedisk kunskap tillsammans med klassiska konstövningar. Vedic art bygger på 17 principer som är till för att vägleda oss i livet och i konsten! Du får möjligheter att finna dig själv, hitta din egen rytm och inneboende kraft. Vedic Art är politiskt och religiöst oberoende. Befriat från hierkier. Metoden grundades av Curt Källman 1987. Den bygger på de 17 Vediska principerna som han fick av den kände Yogin Maharishi Mahesh, grundaren till TM Transcendental Meditation . Vedic Art kommer från begreppet Veda som betyder kunskap, kunskap om konst eller skapande.

Alla kan måla! Alla kan skapa!

Vi har alla den kunskap som behövs inom oss!

Vi behöver bara locka fram den!

Skapandet sker utifrån dina egna resurser där inget är rätt eller fel. Du skapar i din egen takt utan att bli värderad eller bedömd. Fokus ligger på processen och flödet mer än på själva resultatet. Låt din nyfikenhet och lekfullhet vägleda dig att måla. Lek med färg, form och struktur….se vad som händer och låt det som vill komma fram få komma fram på din duk. Måla helt utan krav! Lyssna inåt dig själv och följ med i det som vill hända! Du kommer att uppleva glädje och känna att tid och rum försvinner! En Underbar resa inom och med dig själv! Kom och njut av din egen kreativa förmåga! Här & Nu!

“Konst och liv är så intimt förknippade att det går knappast att skilja åt. Det heter ju konsten att leva.” Curt Källman

Varukorg