Att vara i eller utanför sin komfortzon?

Att utforska konst och kreativitet kan verkligen vara en resa både in i och utanför ens komfortzon. Att måla och vara kreativ kan medför att vi antingen känner oss trygga eller utmanas. Det kan vara skrämmande att lämna det bekanta men samtidigt berika oss att utforska det okända.

Visst är det viktigt att våga test och prova nytt i både måleriet och livet för att vi ska veta vad som passar oss och vad vi gillar och för att utvecklas! Men det är också värdefullt att tillåta oss vara i vår trygga zon för att göra oss trygga, stadiga och stabila. Att tillåta oss att vara i och med det vi tycker om. Att göra det som känns enkelt och lätt för oss, det som sker utan ansträngning och det som sker helt naturligt! När vi upprepar det vi gillar och tycker om gör det oss mer säkra och stabila. I måleriet hjälper det oss att hittar vårt unika uttryck.

Så tillåt dig att vara i din komfortzon för att stärka dig själv och hitta ditt egna unika uttryck…..
men fortsätt utmana dig och testa nya saker så att du utvecklas och växer!

Varukorg