Att se livet i färger!

Livet är precis så magiskt som vi väljer att se det!

Jag får ofta till mig olika färger i olika situationer. Jag dras till färger! De väcker mig till liv. Jag andas färg! För mig är färg magi!
Färger påverkar oss alla på olika sätt och väcker tankar och känslor inom oss. Jag har gjort övningar där jag målar med olika färger och sedan skriver ner hur jag känner mig när jag målar med en viss färg. Det är jätte spännande så testa du också!

Till exempel, blått kan associeras med lugn och harmoni, medan rött kan representera passion och energi. Genom att vara medvetna om vilka känslor olika färger kan väcka hos oss, kan vi aktivt välja att omge oss med färger som främjar de känslor vi vill känna i våra liv. Det vi behöver i våra liv.
Vad behöver du för färg i ditt liv just nu?

Vår uppfattning om livet påverkas av våra egna val och perspektiv. Genom att välja att fokusera på det positiva och se möjligheter istället för hinder, kan vi skapa en mer positiv och meningsfull upplevelse av livet. Det handlar om att välja att se glaset som halvfullt istället för halvtomt och att ta ansvar för våra egna tankar och handlingar. Genom att vara medvetna om våra val och hur de påverkar vår syn på livet, kan vi aktivt skapa ett liv fyllt av färg och magi.
Genom att göra medvetna val och öva oss på att se det bästa i varje situation, kan vi gradvis forma en mer positiv och uppfyllande upplevelse av livet. Det finns många olika verktyg och strategier som kan hjälpa oss att stanna upp och reflektera över våra val och perspektiv.

Här är några förslag på övningar:

1. Färgterapi: Utforska hur olika färger påverkar dina känslor genom att omge dig med dem i din miljö. Till exempel, dekorera ditt hem eller arbetsplats med färger som förknippas med de känslor du vill uppleva oftare.

2. Daglig tacksamhetsövning: Varje dag, ta några minuter för att reflektera över och skriva ner tre saker du är tacksam för. Detta hjälper dig att fokusera på det positiva i ditt liv och skifta perspektiv mot det som ger glädje och mening.

3. Mindfulness och medveten närvaro: Öva dig på att vara närvarande i nuet genom mindfulnessövningar eller meditation. Genom att bli medveten om dina tankar och känslor kan du lära dig att hantera dem på ett konstruktivt sätt och välja hur du vill reagera på olika situationer.

4. Positiv självprat: Bli medveten om ditt inre dialog och försök att ersätta negativa tankar med positiva och uppmuntrande budskap. Detta kan hjälpa dig att bygga upp en mer positiv självbild och öka din motivation och självförtroende.

5. Skriv dagbok: Ta några minuter varje dag för att skriva ner dina tankar, känslor och upplevelser. Genom att uttrycka dig själv på detta sätt kan du få klarhet i dina känslor och reflektera över dina val och perspektiv.

6. Målar dagbok: Måla intuitivt en stund varje dag. Undersök färger, former och struktur som vill komma fram i stunden på ett nyfiket och öppet sätt. Detta hjälper dig att släpp taget om krav och prestation och att hitta in till dig själv – ditt hjärtas röst!

Genom att regelbundet tillämpa en eller flera av dessa övningar kan du gradvis forma en mer färgstark och magisk upplevelse av livet!

Allt gott till dig!
Ulrica

Varukorg