Tips på att bli mer Mindful i din vardag!

Vill du också få in mer medveten närvaro i din vardag?
Gör det enkelt och bjud in mer närvaro i de vardagliga sysslor som du redan gör varje dag.
Det behöver inte vara så komplicerat eller svårt!

Mindfulness eller medveten närvaro är en fin metod som hjälper dig att bli mer medveten om ögonblicket – Här & Nu. Metoden går ut på att du stannar upp och lägger märke till det du upplever i stunden. Det kan vara dina tankar, känslor eller sinnesintryck. För mig är mindfulness ett sätt att leva. 
Mindfulness kan hjälpa dig att få distans till dina tankar och i stället rikta fokus på nuet och det du vill göra.

I mindfulness uppmärksammar vi det som sker i stunden utan att värdera eller sträva någonstans. När vi stannar upp och riktar vår uppmärksamhet inåt kan det hjälpa oss att bli medveten om saker som vi annars skulle ha missat.

Här kommer några enkla tips för att vara mer Här & Nu i ditt vardagsliv!
Varmt lycka till!

Varukorg