Varför behöver jag en coach?

Jag tror att vi alla har förmågan att själv skapa vårt liv så som vi vill leva det, men ibland kan man behöva lite stöd och uppmuntran på sin livsväg. Så är det för oss alla! Det händer saker i vårt liv som medför att vi kommer lite ur riktning och det händer till och med att vi går lite vilse. Men så är livet och det hör till! Vi kan inte undvika alla svårigheter och obehag i livet utan vi behöver skaffa oss redskap för att kunna hantera dem.

Jag erbjuder coaching med fokus på hälsa, ökad balans, närvaro och kreativitet. Jag coachar dig till att skapa hållbara förändringar i ditt liv som ger dig ett starkare mindset/tankestätt, en bättre hälsa, ökad självmedkänsla, ökad kreativitet och en mer balanserad livstil. 

För att kunna starta en förändring behöver du sakta in och bli medveten om att vad som behöver förbättras eller förändras. Du behöver komma i kontakt med ditt sanna jag – din inre röst och din intuition. 

När din värdegrund är tydlig för dig kan du lättre sätta upp mål utifrån det som är viktigt och värdefullt för dig. Förändringen initieras när man tar det första steget, sätter mål och utarbetar en plan. 

Det är viktigt att vara beredd på att stöta på hinder och utmaningar längs vägen. Emellertid är uthållighet och engagemang avgörande för att övervinna dessa hinder och uppnå förändringen.

Coachingen är ett samarbete mellan dig och mig. Utgångspunkten är att du har allt inom dig precis som det lilla fröet som har allt inom sig för att växa och blomstra på sitt unika sätt. 

Vi formar samtalet och övningar utifrån din längtan och det som är viktigt för dig. Jag ställer frågor som gör dig medveten om dina behov, tankar, känslor och beteenden. 

Vi kommer tillsammans fram till ett upplägg som passar dig utifrån din förmåga och behov. Du sätter upp mål utifrån det som är viktigt och värdefullt för dig. Jag kommer finnas där och stödja dig att ta dig mot ditt mål. Fokus är här & nu och på framtiden.

Coaching är en process som ofta behöver få ta tid för att du ska kunna nå hållbara resultat och därför erbjuder jag olika coachingpaket.

Varukorg